top of page

Attacker mot journalister hotar pressfriheten i Sverige

Reportrar utan gränser fördömer alla attacker mot journalister, även i Sverige. Den senaste tidens hot och hat riktade mot flera svenska journalister visar med all tydlighet att pressfrihet inte är något som ska tas för givet. 


För två år sedan låg Sverige på andra plats i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex. Sedan dess har Sverige tappat två placeringar, numer placerat efter våra nordiska grannar. 


Den senaste tidens hot och hat riktade mot journalister i Sverige visar att den negativa trenden fortsätter. Journalister, oavsett ursprung och anställningsform – frilans, fast anställd, public service-anställd – alla är lika utsatta. 


Attackerna kommer också inifrån journalisternas egen yrkeskår. Det kan till exempel handla om artiklar i nyhetsmedia där läsarna får tips på hur de ska agera för att hota och hata journalister och komma undan med det. 


– Det är häpnadsväckande, att journalister själva normaliserar hot och hat mot sin egen yrkeskår, sina egna kollegor. Det är allvarligt nog att kunskapen om pressfrihetens och den oberoende journalistikens roll i vår demokrati tycks eftersatt i allmänhet. Utan pressfrihet och oberoende journalistik, ingen demokrati, säger Erik Halkjaer, ordförande för Reportrar utan gränser (RSF) Sverige.


I en debattartikel i tidningen Journalisten för ett år sedan uppmanade Reportrar utan gränser svenska politiker att ta hoten mot svenska journalister på allvar. Tyvärr har lite hänt sedan dess.


Den direkta konsekvensen av hot, hat och misstänkliggörande av journalister och medier är framför allt självcensur, vilket bland annat Göteborgs universitet rapporterade om förra året. Ytterligare en konsekvens är att flera redaktioner lägger mer resurser på säkerhet. 


Självcensur och mer resurser på säkerhet går ut över det journalistiska innehållet, som riskerar att försämras. Utvecklingen går igen över hela världen.


I ingen annan del av världen har pressfriheten försämrats så kraftigt som i Europa de senaste åren. Ett par länder går emot trenden, men inte Sverige. 


Läs också Reportrar utan gränsers rapport Hoten mot public service.

Sverige rankas på plats 4 av 180 i Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex.


För mer information eller kommentarer kontakta:


Thomas Slätis

Viceordförande, RSF Finland

m. 044 277 8840

Comments


bottom of page