top of page

Lehdistönvapausindeksi

Kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja –järjestö (Reporters sans frontières, RSF) julkaisee vuosittain maailman lehdistönvapausindeksin. Vuodesta 2002 lähtien julkaistussa indeksissä arvioidaan lehdistönvapauden tilaa 180 eri maassa.

Tuorein indeksi esitellään tässä, ja tarkemmat tiedot indeksistä (englanniksi) löytyvät täältä.

 

Indeksi on kansainvälisesti tunnettu, ja sen julkistaminen uutisoidaan tiedotusvälineissä ympäri maailmaa. Sitä käyttävät viitteenä myös eri maiden ulkoministeriöt ja kansainväliset järjestöt, kuten YK ja Maailmanpankki, arvioidessaan eri maiden lehdistönvapaustilannetta.

Indeksi on tilannekuva lehdistönvapaudesta ja perustuu tiedotusvälineiden riippumattomuuden ja moniarvoisuuden, toimittajien turvallisuuden sekä lainsäädäntökehyksien laadun arvioimiseen kussakin maassa ja maanosassa. Indeksissä ei mitata journalismin laatua eikä arvioida poliittista päätöksentekoa, vaikka poliittisilla päätöksillä saattaakin olla vaikutusta sijoitukseen.

Sijoitus Indeksissä perustuu media-ammattilaisten, juristien ja yhteiskuntatieteilijöiden vastauksiin RSF:n laatimaan laajaan kyselyyn. Arvioidut kriteerit ovat moniarvoisuus, median riippumattomuus, mediaympäristö ja itsesensuuri, lainsäädäntökehys, läpinäkyvyys sekä uutis- ja tiedonvälitystä tukevan infrastruktuurin laatu.

Tämän laadullisen tutkimuksen tulokset yhdistetään eri lähteistä kerättyihin, määrällisiin tietoihin koskien toimittajiin kohdistuvaa väkivaltaa ja väärinkäytöksiä. Tiedot kirjaa ryhmä RSF:n eri maanosiin perehtyneet asiantuntijat, joilla on käytössään laaja kirjeenvaihtajaverkosto 130 maassa.

Indeksiin perustuva kartta tarjoaa visuaalisen esityksen kunkin maan ja maanosan tilanteesta. Lehdistönvapaustilanne on kartassa esitetty seuraavasti: hyvä (valkoinen), melko hyvä (keltainen), ongelmallinen (oranssi), huono (punainen) ja erittäin huono (musta). Kartta suurenee klikkaamalla.

bottom of page