top of page

Toimittajien uusi aikakausi Etiopiassa

Itä-Afrikassa sijaitsevan Etiopian heikko lehdistönvapaustilanne alkoi muuttua parempaan suuntaan sen jälkeen, kun Abiy Ahmed valittiin viime vuoden maaliskuussa maan uudeksi pääministeriksi.


Etiopian uusi hallitus on vuoden sisällä muun muassa vapauttanut vangittuja toimittajia, sallinut pääsyn aiemmin estettynä olleille uutissivustoille ja poistanut tiedotusvälineille asetettuja toimintakieltoja.


— Maa on vuoden aikana muuttunut yhdestä Afrikan eniten toimittajia vangitsevasta maasta, sellaiseksi maaksi, jossa toimittajat voivat nyt täyttää neljännen valtiomahdin rooliaan. He voivat arvostella hallituksen toimia ilman pelkoa vangitsemisesta, sanoo RSF:n Afrikan toimipisteen johtaja Arnaud Froger.


Ensimmäistä kertaa yli viiteentoista vuoteen maassa ei ole toimittajia vangittuna työnsä tekemisen vuoksi.


— Kehotamme viranomaisia jatkamaan tätä merkittävää kehitystä, joka on saavutettu pitämällä kiinni lupauksista uudistaa toimittajia tukahduttanutta lainsäädäntöä ja toimimalla kansainvälisesti lehdistönvapauden puolestapuhujana.Vihamielistä lainsäädäntöä


Etiopiassa on viime vuosikymmenen aikana luotu suuria määriä tiedotusvälineiden vaientamiseen tarkoitettua lainsäädäntöä, kuten muun muassa terrorismilaki, jonka avulla toimittaja Eskinder Nega tuomittiin 18 vuodeksi vankeuteen spekuloinnistaan arabikevään mahdollisesta vaikutuksesta Etiopiaan.


Tiedotusvälineitä ja tiedonsaantia koskeva lainsäädäntö taas on antanut viranomaisille laajat valtuudet syyttää toimittajia kunnianloukkauksista sekä antanut mahdollisuuden estää yleistä järjestystä häiritsevän sisällön julkaiseminen. Verkkorikollisuutta koskevan lainsäädännön avulla "loukkaavan" sisällön jakamisesta on voitu tuomita useiden vuosien pituisiin vankeusrangaistuksiin.


Näitä lakeja on käytetty mielivaltaisesti kymmenien sananvapautta ja tiedonsaantioikeutta käyttäneiden toimittajien sekä bloggaajien vangitsemiseen.Vanhat tavat muuttuvat hitaastiEdellisen hallituksen toimesta usein katkaistuna ollut internet on suurimmaksi osaksi jo palautettu, mutta etnisten ryhmien väliset konfliktit aiheuttivat viime vuoden aikana satunnaisia katkoksia. Katkokset vaikeuttivat konflikteista raportoivien toimittajien tiedonsaantia ja tiedonvälitystä.


Sekaantumista tiedotusvälineiden toimituksellisiin päätöksiin on myös ollut vaikeaa poistaa. Kahden televisiokanavan johtajat kutsuttiin sääntelyvirastoon viime kesäkuussa, koska kanavat eivät olleet lähettäneet suorana lähetyksenä hallitsevan puolueen puoluepäiviä.

Maan hyvästä kehityksestä huolimatta, pääsy valtion tietoihin ei ole vielä riittävän hyvää, eikä laki ole tämän osalta täysin toteutunut. Toimittajat ilman rajoja (RSF) kehottaa Abiya jatkamaan hyvää kehitystä antamalla toimittajille enemmän lainsäädännöllistä suojaa, ja tekemällä Etiopiasta alueellisen lehdistönvapauden mallimaan.


Etiopia on RSF:n vuoden 2018 lehdistönvapausindeksissä sijalla 150. Indeksissä on yhteensä 180 maata.Petri Tyynmaa

Comments


bottom of page