top of page

Koronavirukseen liittyvät tiedonsaantioikeuden loukkaukset tuomittava - RSF vetoaa YK:honKansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on pyytänyt kahta YK:n erityisraportoijaa julkisesti tuomitsemaan hallitukset, jotka ovat koronavirusepidemiaan liittyen loukanneet kansalaisten oikeutta tiedonsaantiin ja siten aiheuttaneet vaaraa ihmisten terveydelle ja hengelle sekä omissa maissaan että muualla maailmassa.


Järjestö lähetti kirjeen 12. huhtikuuta 2020 YK:n terveysasioiden erikoisasiantuntijalle, liettualaiselle Dainius Pūrasille, ja YK:n sananvapauden erikoisasiantuntijalle, amerikkalaiselle David Kayelle. Heitä kehotetaan tuomitsemaan valtiot, jotka ovat joko epidemiasta huolimatta tai sitä hyväksikäyttäen loukanneet ihmisten oikeutta saada tietoa.


Kirjeessä luetellut tapaukset perustuvat aineistoon, jota RSF on kerännyt Tracker-19-välineellään. Työkalun nimi viittaa sekä Covid-19-virukseen että Yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen 19 artiklaan. Tracker-19-välineellä pyritään arvioimaan koronaviruspandemian seurauksia journalismille dokumentoimalla valtioiden sensuuritoimia ja tahallista disinformaatiota sekä näiden vaikutusta oikeuteen saada luotettavia uutisia ja muuta tietoa. Lisäksi Tracker-19 tarjoaa suosituksia journalismin puolustamiseen pandemian aikana.

Kirjeessä kerrotut tapaukset liittyvät sensuuriin, mielivaltaisiin pidätyksiin, journalistien häirintään tai pahoinpitelyyn sekä huolestuttavaan lainsäädäntökehitykseen yhteensä 38 maassa. Lista ei ole kattava.

Esimerkiksi Brasilian ja Yhdysvaltain presidentit ovat hyökänneet raivokkaasti journalisteja vastaan sanallisesti. Toimittajia on pidätetty Algeriassa, Jordaniassa ja Zimbabwessa. Unkarin tuore laki luo orwellilaista tiedonvalvontaa. Kambodžan pääministeri on käyttänyt Covid-19-kriisiä vahvistaakseen asemaansa. Kiinassa puolestaan journalismin tukahduttaminen mahdollisti epidemian leviämisen Wuhanissa ja sieltä muualle maailmaan. RSF on myös huolissaan Turkin ja Saudi-Arabian vangituista toimittajista, jotka ovat vankiloissa erityisen alttiina virustartunnoille.

RSF pyytää erityisasiantuntijoita pelkän huomautuksen sijasta vetoamaan kiireellisesti jokaiseen maahan, jossa on havaittu lehdistönvapauden loukkausten vaarantaneen oikeutta terveyteen. Vetoomuksella pyrittäisiin konkreettisiin toimiin, esimerkiksi vangittujen toimittajien vapauttamiseen. Erityisasiantuntijat työskentelevät Genevessä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston yhteydessä, ja heidän tehtäviinsä kuuluu tutkia, seurata, neuvoa ja raportoida julkisesti ihmisoikeusasioista määrätyn menettelyn mukaisesti. Kun ihmisoikeusloukkaus on todennettu, raportoijat voivat ilmaista paheksuntansa ja pyytää valtiota puuttumaan siihen. Heidän huomionsa voidaan myös liittää YK:n ihmisoikeusneuvoston ja YK:n yleiskokouksen raportteihin.

Jo maaliskuun 19. päivänä 2020 David Kaye julkaisi yhdessä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö ETYJin lehdistönvapausedustajan Harlem Désirin ja Interamerikkalaisen ihmisoikeuskomission sananvapauden erityisasiantuntijan Edison Lanzan kanssa lausunnon Covid-19-pandemiasta. Siinä painotetaan, miten tärkeää on valtioiden antama todenmukainen tieto, journalistien työn suojelu ja taistelu disinformaatiota vastaan. Myös YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Michelle Bachelet on ilmaissut huolta (9.4.2020) eräiden maiden lehdistön- ja ilmaisunvapauden rajoituksista sekä kritiikin tukahduttamisesta, jonka tekosyynä on taistelu disinformaatiota vastaan.

RSF:n kirje peräänkuuluttaa erityisasiantuntijoilta julistusta, jossa todetaan, että oikeus terveyteen sisältää olennaisesti oikeuden informaatioon eikä näitä kahta voi erottaa. Tämän tunnistaminen laajentaisi tiedonsaantioikeuden alaa etenkin silloin, kun kyseessä kansanterveys. Samalla tehostuisi taistelu sekä disinformaatiota että mielivaltaista tiedonsaannin rajoittamista vastaan. Jos tämä luontainen yhteys vahvistettaisiin virallisesti, tiedonsaantioikeuden mielivaltaisten rajoitusten tuomitseminen koskisi myös oikeutta terveyteen. Näin varmistettaisiin näiden kahden oikeuden välinen tasapaino, mikä estäisi käyttämästä kansanterveyden suojelua tekosyynä disinformaatioon tai sensuurin harjoittamiseen.

Vuonna 2018 RSF:n aloitteesta 25 vaikutusvaltaista henkilöä 18 maasta laati tiedon ja demokratian kansainvälisen julistuksen, jonka johdannossa sanotaan: “tieto on välttämätöntä ihmisille heidän biologisten, psykologisten, sosiaalisten ja taloudellisten kykyjensä kehittämiseksi”.

Tämän julistuksen pohjalta jo 35 maata on liittynyt tiedon ja demokratian yhteistyökumppanuuteen, jossa tunnustetaan ihmisten oikeus luotettavaan tietoon. Se määritellään seuraavasti: “tietoa voidaan pitää luotettavana, jos sen kerääminen, käsittely ja jakaminen tapahtuu vapaasti, riippumattomasti, monipuolisesti ja perustuen ristiintarkistuksiin eri lähteistä tiedonvälityksen moniarvoisessa maisemassa, jossa faktoja voidaan tulkita ja tarkastella erilaisista näkökulmista.

RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire totesi, että koronavirusepidemia edellyttää lehdistönvapauden ja tiedonsaantioikeuden kunnioittamista. “Kuten Tieto ja demokratia -julistuksessa sanotaan, oikeus informaatioon sisältää vapauden etsiä ja vastaanottaa tietoa sekä pääsyn tietoon. Tämän oikeuden loukkaaminen vaarantaa ihmisten terveyden ja jopa hengen. Odotamme YK:n instituutioiden ilmaisevan julkisen paheksuntansa hallituksille, jotka loukkaavat tätä oikeutta”.


Suomennos Päivi Helander

Comments


bottom of page