top of page

Tracker 19 seuraa koronavirusviestintää ja sen häirintää

Koronavirus vaikuttaa myös tiedonvälitykseen. Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on ottanut käyttöön Tracker 19 -verkkotyökalun, jolla voidaan seurata ja arvioida pandemian vaikutuksia journalismiin. Seurantavälineen avulla pystytään myös neuvomaan, miten oikeutta tiedonsaantiin voi puolustaa.

Lehdistönvapautta puolustava kansainvälinen Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on julkaissut välineen, jolla seurataan ennenkokemattoman globaalin kriisin vaikutuksia journalismiin. Työkalun nimi Tracker-19 (ranskaksi L’Observateur 19, somessa #Tracker_19) viittaa sekä COVID-19-virukseen että ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen artiklaan 19: “Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta”.


Tracker-19 kirjaa valtioiden harjoittamaa sensuuria ja tahallista väärän tiedon levittämistä pandemiasta sekä raportoi näiden toimien vaikutuksesta oikeuteen saada ja vastaanottaa luotettavaa tietoa. Se myös antaa käytännön suosituksia toimittajille ja tiedotusvälineille journalismin harjoittamiseen ja suojelemiseen koronakriisissä.

RSF on vakuuttunut, että ihmiskunta tarvitsee journalismia kohdatakseen suurimmat maailmanlaajuiset haasteet kuten ilmastonmuutoksen, biodiversiteetin supistumisen, naisten syrjinnän ja korruption. Viitaten filosofi Hannah Arendtin tunnettuun lauseeseen vuonna 1957 “ensimmäistä kertaa historiassa kaikilla maailman kansoilla on yhteinen nykyisyys” RSF toteaa, että Covid-19-pandemia on tehnyt ihmiskunnan yhteisen nykyisyyden entistäkin ilmeisemmäksi.

Sensuuri ei ole sisäinen asia

RSF:n pääsihteeri Christophe Deloire toteaa koronaviruskriisin osoittavan järjestön toiminnan merkityksellisyyden.


“Sensuuria ei voida pitää yhden maan sisäisenä asiana. Tiedonvälityksen valvonta yhdessä maassa voi vaikuttaa koko maapalloon – tämän vaikutuksista kärsimme nyt kaikki. Samaten disinformaatio ja huhut saavat ihmiset tekemään epäonnistuneita päätöksiä, rajoittavat vapaata tahtoa ja heikentävät järkevää toimintaa”.

“Eräissä Covid-19-tartuntojen aktiivisimmissa keskuksissa, kuten Kiinassa ja Iranissa, media ei ole pystynyt tehtävänsä mukaisesti informoimaan ihmisiä. Tarvitaan kiireellisesti kattava ja kaunistelematon selvitys lehdistönvapauden esteistä ja yrityksistä manipuloida informaatiota tämän ennenkokemattoman epidemian aikana. Meidän on myös tarjottava ratkaisuja, joiden avulla journalistit nyt ja jatkossa pystyvät tarjoamaan luotettavaa tietoa ja torjumaan huhuja”, Deloire jatkaa.

Luotettava väline ennenkokemattomassa kriisissä

RSF:n tiimit kaikkialla ovat aktiivisia, ja järjestö pyrkii varmistamaan sekä toimintakykynsä että henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden turvallisuuden. Tracker-19 -seurannan data saadaan RSF:n toimistojen ja kirjeenvaihtajien verkoston kautta. Väline tarjoaa interaktiivisen maailmankartan lehdistönvapauden tilanteesta, päivitettyä tietoa tilanteen kehittymisestä sekä analyysejä keskeisistä asioista.

“Osoitan kiitokseni journalisteille, jotka eri puolilla maailmaa ottavat riskejä ja asettavat itsensä alttiiksi voidakseen raportoida mitä tapahtuu. He hoitavat keskeistä yhteiskunnallista tehtävää. Tracker-19 on omistettu näille “nykypäivän historioitsijoille”, jotka kertovat meidän yhteisestä nykyisyydestämme”, Deloire sanoo.


Lue lisää aiheesta:

Englanninkielinen Tracker 19 -sivusto jakautuu viiteen osaan:


· #Tracker19, jossa on johdantoteksti ja interaktiivinen kartta

· News feed, jossa on uutisia koronavirukseen liittyvistä journalistisista ongelmista

· Not internal matter, jossa kerrotaan sensuurin vaikutuksista viruksen leviämiseen

· The origins, jossa on selostus ja uutisia viruksen alkutilanteen informaatiopuutteista ja sensuurista

· Censorship and attacks, jossa on selostus ja uutisia toimittajiin kohdistuneesta häirinnästä ja virusuutisoinnin estämisestä

· Disinformation, joka kertoo valheellisen tiedon levittämisestä ja eri organisaatioiden toimia tämän rajoittamiseksi

· Practical information, jossa on käytännön neuvoja toimittajille ja uutisvälineille siitä, miten COVID-19-virukseen liittyvää journalismia voi harjoittaa mahdollisimman turvallisesti.

Suomenkielinen teksti: Päivi Helander

Comentarios


bottom of page