top of page

G7 tukee RSF:n toimia disinformaation kitkemiseksi

G7 -johtajat ovat tutkineet kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön (RSF) tiedotus- ja demokratia-aloitetta (JTI) ja kehottaneet sosiaalisen median alustoja tukemaan aloitetta.


- Lähestymme voittoa erittäin tärkeässä taistelussa disinformaatiota vastaan, sanoi kansainvälisen Toimittajat ilman rajoja -järjestön pääsihteeri Chrisophe Deloire G7-kokouksen jälkeen Hiroshimassa, Japanissa.


G7-johtajat ilmaisivat kokouksessa tukevansa toimia lisätä sosiaalisten alustojen kautta levitettävän tiedon paikkansapitävyyttä. Maat sitoutuivat myös lisäämään näissä asioissa yhteistyötä valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.


Toimittajat ilman rajoja totesi julkistaessaan tämän vuoden lehdistönvapausindeksin disinformaatio- ja valeuutisten olevan yksi suurimmista uhista vapaalle ja riippumattomalle medialle. 118 maassa (kaksi kolmasosaa indeksin arvioimista 180 maasta) suurin osa indeksitutkimukseen vastanneista ilmoitti, että heidän maidensa poliittiset toimijat olivat usein tai järjestelmällisesti mukana massiivisissa disinformaatio- tai propagandakampanjoissa. Ero totuuden ja valheen, todellisen ja keksityn, tosiasian ja fiktion välillä hämärtyy, mikä vaarantaa oikeutta saada oikeata tietoa.


Käytännössä G7-maiden lausunto tarkoittaa, että ne tukevat Journalism Trust Initiative (JTI), jonka Reporters Without Borders käynnisti vuonna 2019 keinona edistää luotettavia uutisia ja tietoa verkossa. Työkalu tarkoittaa, että mediayritysten on vastattava kyselyyn, joka käsittelee kaikkea omistussuhteista toimitukselliseen toimintaan. Sertifioinnin saaneille on annettava enemmän vaikutusvaltaa sosiaalisen median alustoissa.


Toukokuussa RSF julkaisi JTI:n hätäversion käytettäväksi Ukrainassa Microsoftin ja eri uutislähteiden uskottavuutta arvioivan verkkoselaimen NewsGuardin tuella. RSF:n aloite on saanut viime aikoina yhä enemmän huomiota. EU:ssa Slovakia ja kahdeksan muuta jäsenvaltiota ovat pyytäneet alustoja priorisoimaan JTI-sertifioituja uutislähteitä. Tätä tukevat myös myös Ranska ja Slovakia. JTI on myös sisällytetty EU:n säädöksiin.


Myös ehdotetussa eurooppalaisessa mediavapauslaissa (EMFA) viitataan JTI:hen. Haasteena on tehdä digitaalisille alustoille pakollinen luotettavan tiedon edistäminen. Tämä on samalla ytimenä RSF:n ehdotuksessa uudeksi medialainsäädännöksi EU:ssa.

Comments


bottom of page