top of page

TIRin vpj Thomas Slätis Suomen Unesco-toimikunnan jäseneksi 2023-2026

Valtioneuvosto asetti torstaina 2.3.2023 Suomen Unesco-toimikunnan jäsenet nelivuotiskaudelle 2.3.2023 - 31.12.2026. Suomen Unesco-toimikunta toimii kansallisena neuvoa-antavana asiantuntija- ja yhteistoimintaelimenä Unescoon liittyvissä kysymyksissä.

Toimikunnan puheenjohtaja on professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Muita jäseniä ovat ylijohtaja Elina AnttilaSuomen kansallismuseosta, erityisasiantuntija Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, demokratia ja osallisuus –teeman johtaja Veera Heinonen Sitrasta, erikoistukija Anna Kanerva Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta, kouluneuvos Jorma Kauppinen Opetushallituksesta, akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen Suomalaisesta Tiedeakatemiasta, toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitosta, toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:stä, kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen Turun kaupungilta, varapuheenjohtaja Thomas Slätis Toimittajat ilman rajoja - Suomi ry:stä ja toimitusjohtaja Lauri Tuomi Kansanvalistusseura sr:stä.

Unesco-toimikunnan sihteeristötehtävistä vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Suomen Unesco-toimikunta avustaa erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa. Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on antaa ministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja mm. Unescon yleiskokouksen ja hallintoelinten sekä muiden Unescon järjestämien kansainvälisten asiantuntijakokousten päätöksistä ja suosituksista. Tehtävään sisältyy vaikuttaminen ja osallistuminen ohjelma-asioiden valmisteluun.

Toisena tehtävänä on tehdä Unescon päämääriä ja toimintaa tunnetuksi Suomessa. Pohjoismaiden toimikuntien välinen yhteistyö on hyvin tiivistä.

コメント


bottom of page