top of page

Reportrar utan gränser hyser liten tilltro till att talibaner håller löfte om att värna pressfrihet


Talibanernas talesman Zabihullah Mujahid väger orden noga när han talar med Reportrar utan gränser (RSF). ”Inga hot eller repressalier kommer att riktas mot journalister under talibanernas styre”, säger han. Men journalister och övrig mediepersonal i Afghanistan känner mycket stor oro.


I ett samtal med talibanernas talesman Zabihullah Mujahid lovar han RSF att talibanerna ska respektera pressfriheten. Detta samtidigt som kaosartade scener kablas ut från huvudstaden Kabul.


I stort kan Zabihullah Mujahid utfästelse knappast hållas som trovärdigt. Talibanerna har en skrämmande historia när det gäller sitt förhållande till fri press.


Talibanernas regeringstid från 1996 till 2001 var en mörk period i Afghanistans historia, vilket RSF tidigare konstaterat. Alla medier var förbjudna utom Voice of Sharia, som inte sände annat än propaganda och religiösa program.


Att helt avfärda talespersonens löfte kan dock vara överilat. Uttalandet liknar inget som talibanerna gjort om pressfrihet och media tidigare.


– Vi kommer att respektera pressfriheten, eftersom medierapportering kommer att vara användbar för samhället och kan användas för att hjälpa till att rätta till ledarnas fel. Vi vill med detta uttalande till RSF förklara för världen att vi inser vikten av medias roll, säger Zabihullah Mujahid.


Om dessa utfästelser är trovärdiga och om talibanerna ändrat taktik får framtiden utvisa. När RSF ber om en skriftlig bekräftelse på utfästelsen ber talespersonen om att få återkomma.


– Vi befinner oss i en övergångsperiod och det är bättre att vänta några dagar, men jag håller med om att en skriftlig bekräftelse behövs. Hur som helst, journalister som arbetar för statliga eller privatägda medier är inte kriminella och de kommer inte att åtalas, säger Zabihullah Mujahid.


Talespersonen säger att journalisterna är civilpersoner och ofta begåvade, unga människor som är en del av Afghanistans rikedom. Därför kommer de inte heller att hotas.


Att vissa journalister tvingats stanna hemma beror på krigssituationen, enligt talespersonen, som säger att journalisternas snart kan återvända till jobbet.


– Vi behöver dem för att överbrygga den känsla av skräck som för närvarande råder i landet.


När RSF frågar om de kvinnliga journalisternas öde svarar Zabihullah Mujahid att de också är muslimer.


– Som ni vet är det afghanska samhället muslimskt. Flera personer har dött när vi infört religiösa regler och förordningar. Vi kommer naturligtvis att upprätta en rättslig ram för hur kvinnor ska klä sig, till exempel för användning av hijab, så att kvinnorna inte ska bli störda på gatan eller på sin arbetsplats. Tills dessa skriftliga regler finns på plats ber jag dem om att stanna hemma, utan stress eller rädsla. Jag kan försäkra dem om att de kommer att kunna gå tillbaka till sina jobb.


Flera av de afghanska journalister som RSF varit i kontakt med ger uttryck för en pessimistisk syn på framtiden. De konstaterar att talibanerna kanske inte gör något just nu, men frågar sig vad som händer imorgon när alla utlänningar försvunnit och talibanernas regering är på plats.


Många utländska medier har redan lämnat Afghanistan. Sedan talibanernas snabba maktövertagande började har fler än 100 mediabolag redan tagit hem sin personal. Bortsett från några mediaföretag vars personal fortfarande kan arbeta i Kabul, måste mediaföretagen rätta sig efter de nya ledarnas regler. I Kandahar har en radiostation döpts om till Voice of Sharia, samma namn som radiostationen hade under talibanstyret 1996 till 2001.


I Afghanistan finns minst åtta mediabolag, 52 tv-stationer, 165 radiokanaler och 190 tryckta publikationer, dagstidningar, vecko- och månadspublikationer. Enligt Afghan Federation of Media and Journalists finns totalt 12 000 journalister i landet.


Enligt RSF:s parternorganisation Centre for the Protection of Afghan Women Journalists (CPAWJ) är totalt 1 741 av landets mediearbetare kvinnor. Av dem är 746 professionella journalister som arbetar i provinserna Kabul, Herat och Balkh.


Samtalet med Zabihullah Mujahid skedde söndagen den 15 augusti. Afghanistan är rankat på plats 122 av 180 länder enligt RSF:s pressfrihetsindex.Texten ursprungligen publicerad på RSF Sveriges hemsida 17.8.2021.


Comments


bottom of page