top of page

Äärimmäinen vihapuhe ei ansaitse sananvapauden suojaa

Päivitetty: 15. lokak. 2018


Julkisen sanan neuvosto (JSN) antoi 27.8.2018 lausuman sananvapauden merkityksestä ja journalistin ohjeiden suhteesta lainsäädäntöön. Toimittajat ilman rajoja ry (TIR) pitää lausumaa tärkeänä ja kannatettavana. Sananvapauden ja oikeiden tietojen merkityksen korostaminen on kotimaisen ja kansainvälisen kehityksen valossa äärimmäisen tärkeää ja ajankohtaista. Vastuullisen viestinnän ja eettisen journalismin periaatteita on aina tarpeen korostaa sekä lukijoiden että vallanpitäjien suuntaan. Samalla Toimittajat ilman rajoja kiinnittää huomiota JSN:n lausuman puutteisiin. Journalistin ohjeiden mukaan toimittaja on työssään vastuussa ennen kaikkea lukijoille, kuulijoille ja katsojille. Lausuma rakentuu yksinomaan tämän näkemyksen varaan. TIR haluaa kuitenkin muistuttaa, että tänä päivänä journalismi on ryhmätyötä ja että oikeudellisessa sääntelyssä joukkoviestimen sananvapautta turvaavana tekijänä on myös  vastaavan toimittajan (päätoimittajan) vastuu. Päätoimittajan on tiedettävä uutisoinnissa esiin tulevien asioiden taustat. Lähdesuojaa ei myöskään pidä luvata hänen tietämättään. JSN ei lausumassaan ota kantaa siihen,  miten tietolähteitä, vuotoja tai muita luottamuksellisia taustatietoja olisi toimituksisssa syytä käsitellä.    Suomessa, kuten länsimaisissa demokratioissa yleensä, sananvapausajattelu ja joukkoviestimille annettu asema nojaa yksilöiden vapauden ohella myös toimitusten kollektiiviseen sananvapauteen. Vastaavan toimittajan, muun toimituksen samoin kuin muiden journalistien tukea tarvitaan etenkin silloin, kun yhteiskunnallista vaikutusvaltaa käyttävät pyrkivät vaikuttamaan toimittajan työhön. JSN:n lausuma ei myöskään kiinnitä huomiota valeuutisten ja vihapuheen muodossa tapahtuvan sananvapauden väärinkäytöön. Niiden avulla luodaan painostuskampanjoita, jotka saavat aikaan itsesensuuria ja hiljennysvaikutusta (chilling effect) toimittajien keskuudessa. Usein tavoitteena on arkaluontoisia asioita käsittelevien toimittajien mustamaalaaminen ja vaientaminen. Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan unionin perusoikeuskirja sallivat sananvapauden väärinkäytön kiellon, mutta Suomen perusoikeusjärjestelmä ei tätä tunnista. TIR:n mielestä tämä puute tulisi kiireesti korjata. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannan mukaan lapsiporno ja äärimmäisen rasistiset ilmaisut ovat tekoja, jotka eivät nauti minkäänlaista sananvapauden suojaa. Tätä luetteloa tulee täydentää vihapuheen osalta. 

Kaikki sananvapauden käytön sääntely ei pyri rajoittamaan sananvapautta. Rajoituksilla voidaan myös puolustaa sananvapautta, demokratian periaateita, oikeusvaltion toimivuutta ja viime kädessä yksilön perusoikeuksia. Äärimmäinen vihapuhe ei ansaitse sananvapauden suojaa. Lisätietoja antavat: Jarmo Mäkelä, puheenjohtaja, 040 844 2609 Riku Neuvonen, hallituksen jäsen, 050 318 7447

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page