top of page

Eurovaalit: kymmenen ehdotusta lehdistönvapauden puolesta


Mitkä ovat ne askeleet, joita Euroopan union kannattaisi ottaa median itsenäisyyden ja monimuotoisuuden puolustamiseksi viimeaikaisten toimittajiin kohdistuneiden hyökkäysten valossa? RSF (Toimittajat ilman rajoja) ehdottaa kuuden viikon päästä järjestettävien Euroopan parlamenttivaalien ehdokkaille kymmentä toimenpidettä.


Lehdistönvapaus ei ole ollut prioriteetti EU:n jäsenmaissa eikä asiaa auta se, ettei EU:n instituutioilla ole juurikaan mahdollisuuksia puuttua lehdistönvapauden ongelmiin. RSF toivoo, että Euroopan parlamentti hyödyntää sen ehdotuksia puolustaakseen riippumattomatonta journalismia, vapaata tiedonvälitystä ja toimittajien turvallisuutta sekä kehittääkseen sääntelyä lehdistönvapauden eduksi tulevan viiden vuoden aikana.


Toimittajiin kohdistuvien hyökkäysten ja rikossyytteiden määrä kasvaa ja netissä leviää massoittain disinformaatiota, minkä takia RSF:n yksi tärkeimmistä ehdotuksista on uuden Eurooppalaisen komissaarin perustaminen. Komissaarin vastuulla olisi median vapaus, itsenäisyys ja monimuotoisuus, ja hänellä olisi mahdollisuus tehdä yhteistyötä kaikkien EU:n instituutioiden kanssa lehdistönvapauden turvaamiseksi.


Ehdotuksessa toivotaan, että kansalaisjärjestöt ja lehdistönvapauden puolustajat voisivat kääntyä uuden komissaarin puoleen perustavanlaatuisissa rikkomuksissa, erityisesti kun toimittajiin kohdistuu väkivaltaa. Tällöin komissaari voisi olla nopeasti yhteydessä kyseisen valtion viranomaisiin.


RSF:n mielestä komission tulisi myös varmistaa, että EU:n keskiössä oleva kilpailulainsäädäntö ottaa huomioon lehdistönvapauden keskeiset elementit ja estää suuryrityksiä toimimasta median monimuotoisuutta uhkaavalla tavalla.


RSF kehottaa EU:ta antamaan itselleen valtuudet puuttua vakaviin lehdistönvapauteen ja toimittajien turvallisuuteen liittyviin rikkomuksiin kohdistamalla sanktioita, kuten Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa jo tehdään, "Magnitsky" järjestelmää käyttämällä. Suojellakseen tiedonvälitystä ja julkista keskustelutilaa autoritaaristen hallintojen trolleilta ja disinformaatiolta RSF vaatii Euroopan maiden liittymistä “Informaatio ja Demokratia” aloitteeseen, joka julkaistiin marraskuussa 2018 ja jota kannattaa jo 12 demokraattista valtiota.


Valeuutisten torjunnassa pitäisi välttää tukahduttavia säännöksiä, joita on vaikea hyödyntää ja jotka aiheuttavat uhkan sananvapaudelle, ja sen sijaan keskittyä verkkosisällön luotettavuuteen. Siksi RSF kehottaa EU:ta tunnustamaan Journalismin luotettavuus -aloitteen (JTI), joka helpottaa luotettavan tiedon tunnistamista mittaamalla median läpinäkyvyyttä, editoriaalista riippumattomuutta sekä journalististen sääntöjen ja etiikan kunnioittamista.


RSF toivoo myös uuden lainsäädännön kehittämistä niin, että verkkoalustat saadaan vastuuseen niiden mielipiteen- ja ilmaisunvapauden rikkomuksista. EU on perinteisesti pyrkinyt yhtenäisten digitaalisten sisämarkkinoiden luomiseen eikä unionin sähköisen kaupankäynnin direktiivi ei ole onnistunut saamaan johtavia verkkoalustoja vastuuseen.


Tutkiviin journalisteihin kohdistetaan EU-jäsenmaissa entistä enemmän häiriköiviä SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation) rikossyytteitä, joiden tarkoituksena on toimittajien pelottelu ja hiljentäminen. RSF vaatii tulevia Euroopan parlamentin jäseniä kehittämään direktiivin, jolla näihin syytteisiin voidaan puuttua.


Lisäksi RSF esittää, että Euroopan parlamentti kävisi säännöllisesti läpi kaikkien EU-jäsenmaiden lehdistönvapaustilanteen itsenäiseen selvitykseen perustuen, jonka jälkeen maihin voisi kohdistaa suosituksia, tai vakavissa tapauksissa sanktioita. RSF kokee lehdistönvapauden kuuluvan EU:n sopimusten keskiöön ja jokaisen instituution toimintaan, unionin yhdeksi tärkeimmistä arvoista. Tämän takia RSF ehdottaa lehdistönvapauden liittämistä osaksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen artikla 2:ta, joka painottaa EU:n sitoutumista ihmis- ja perusoikeuksiin sekä Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan oikeusasiamiehen vastuualueisiin.


Teksti: Roosa Savo

Comments


bottom of page