top of page

Uttalande om rättegången mot Helsingin Sanomats journalister

Reportrar utan gränser Finland (RUG) följer med oro med den rättegång, där tre journalister vid dagstidningen Helsingin Sanomat (HS) i Helsingfors åtalas för röjande och för försök till röjande av statshemlighet.

RUG tar inte ställning till tingsrättens agerande och ifrågasätter inte heller tingsrättens oberoende. RUG tar inte heller ställning till om kriterierna för brott har uppfyllts eller inte.

RUG anser att försvarets huvudargument, att ingen enskild journalist ensam kan fatta beslut om att publicera en artikel utan att chefredaktören i sista hand bär ansvaret, är i enlighet med allmänt gällande praxis inom redaktioner som vill värna om en fri och ansvarsfull journalistik.

RUG förundrar sig över den del av åtalet som gäller opublicerat material. Enbart det faktum att åtal väcks på denna punkt fördunklar gällande praxis, enligt vilken enbart en publicerad artikel kan leda till ett ställningstagande.

RUG understryker att rättegången mot HS och åtalen mot de tre journalisterna redan nu har påverkat den fria pressen, eftersom det har blivit otydligare var gränserna för yttrandefriheten går. Detta har ökat osäkerheten och självcensuren inom redaktionerna.

I en rättsstat som betonar demokratins principer är en dylik utveckling oroväckande.
bottom of page