top of page

TURKKI: Päätöslauselmalla halutaan korostaa turkkilaisten toimittajien heikkoa oikeussuojaa

Yhteensä 47 europarlamentin jäsentä ja 14 järjestöä on mukana Kansainvälisen lehdistöinstituutin IPI:n, sekä europarlamentin jäsenen Rebecca Harmsin johdolla päätöslauselmassa, jossa korostetaan turkkilaisten toimittajien heikkoja oikeussuojakeinoja.


Lehdistönvapaustilanne Turkissa ei ole parantunut, vaikka kaksi vuotta kestänyt poikkeustila päättyi viime heinäkuussa. Kansainvälisen lehdistöinstituutin tietojen mukaan maassa on tällä hetkellä vangittuna 150 toimittajaa, ja vangitsemista käytetään edelleen keinona vaientaa erimieltä olevien äänet.


Päätöslauselman allekirjoittaneita on huolestuttanut muun muassa puutteet Turkin oikeuslaitoksen riippumattomuudessa ja puolueettomuudessa, pitkät tutkintavankeudet, sekä pitkään kestävät oikeudenkäynnit Turkissa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa.


Päätöslauselman suositukset Turkin hallitukselle


1. Turkin on täytettävä kansallisten ja kansainvälisten lakien mukaiset velvoitteet suojella toimittajien oikeuksia vapauteen ja turvallisuuteen, sananvapauteen, oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, sekä oikeuteen levittää ja vastaanottaa uutisia.


2. Turkin oikeuslaitoksen on vaadittava syyttäjiä esittämään syytteet ajoissa, ja erityisesti tapauksissa, joissa vastaaja on tutkintavankeudessa. Toimittajia vastaan nostetuissa syytteissä on oltava varteenotettavat todisteet rikollisesta toiminnasta.


3. Turkin on vapautettava kaikki tutkintavankeudessa olevat toimittajat, joiden kohdalla todisteina rikollisesta toiminnasta on käytetty journalistisia todisteita.


4. Kaikki toimittajat, jotka ovat perusteettomasti tai toimituksellisen työn perusteella vangittuna, on vapautettava välittömästi.


5. Turkin oikeuslaitoksen on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että ilmaisunvapautta koskevat päätökset ovat Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätösten ja siihen liittyvien kansainvälisten standardien mukaisia. Erityisesti yksilönvapaudet ja oikeudenmukaiset oikeudenkäynnit.


6. Turkin on varmistettava toimittajien oikeus sananvapauteen, heidän oikeutensa harjoittaa kriittistä ja perusteltua uutisointia yleisen edun mukaisesti, sekä suojata toimittajien oikeudet levittää uutisia, jotta moniääniset ja vaihtoehtoiset uutislähteet voidaan palauttaa Turkin kansalle.


7. Julkisen mainonnan viranomaisen (Basın İlan Kurumu) on varmistettava, että julkiset mainostulot annetaan suuntaviivojen mukaisesti sekä hallitukselle, että riippumattomille tiedotusvälineille. Turkin jäljellä olevien itsenäisten päivälehtien erittäin tarpeellisia valtion mainostuloja ei saa riistää.


8. Turkin on täytettävä vastuu toimittajien henkilökohtaisesta turvallisuudesta, johon heillä on perustuslaillinen oikeus, ja antaa heille mahdollisuus tehdä työnsä pelkäämättä mielivaltaista pidätystä tai vangitsemista, sekä tuomita kaikki valtion virkamiesten tai yksityishenkilöiden ilmaisemat uhkaukset liittyen toimittajien turvallisuuteen.


9. Turkin oikeuslaitoksen tulevan uudistuksen toteuttavaa ministereistä koostuvaa työryhmää pyydetään toimimaan näiden suositusten mukaisesti.

Päätöslauselman suositukset alueellisille toimijoille


10. Euroopan toimielinten ja päättäjien on vahvistettava näitä suosituksia Turkin ministerien kanssa tänä vuonna käytävissä keskusteluissa.


Allekirjoittaneet europarlamentin jäsenet


Ana Gomes, S&D

Ana Miranda, Greens/EFA

Angela Rosa Vallina de la Noval, GUE/NGL

Anna Maria Corazza Bildt, EPP

Anne-Marie Mineur, GUE/NGL

Antanas Guoga, EPP

António Marinho e Pinto, ALDE

Barbara Lochbihler, Greens/EFA

Barbara Spinelli, GUE/NGL

Benedek Javor, Greens/EFA

Boris Zala, S&D

Brando Benifei, S&D

Carolina Punset, ALDE

Costas Mavrides, S&D

David Martin, S&D

Dennis de Jong, GUE/NGL

Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL

Eva Joly, Greens/EFA

Georgi Pirinski, S&D

Helmut Scholz, GUE/NGL

Isabella de Monte, S&D

Jean Lambert, Greens/EFA

Jordi Solé, Greens/EFA

José Bové, Greens/EFA

Josef Weidenholzer, S&D

Jose Inacio Faria, EPP

Josep-Maria Terricabras, Greens/EFA

Julie Ward, S&D

Knut Fleckenstein, S&D

Kostas Chrysogonos, GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, GUE/NGL

Margrete Auken, Greens/EFA

Maria Grapini, S&D

Maria Heubuch, Greens/EFA

Mark Demesmaeker, ECR

Maximilien Dardel, GUE/NGL

Merja Kyllönen, GUE/NGL

Monica Macovei, ECR

Petra Kammerevert, S&D

Petras Austrevicius, ALDE

Rebecca Harms, Greens/EFA

Richard Sulík, ECR

Sabine Verheyen, EPP

Tanja Fajon, S&D

Theresa Griffin, S&D

Tilly Metz, Greens/EFA

Vallina de la Noval, GUE/NGL


Allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt ja muut allekirjoittajat


Article 19

Committee to Protect Journalists (CPJ)

European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)

European Federation of Journalists (EFJ)

Euro Med Rights

International Press Institute (IPI)

Journalists’ Union of Turkey (TGS)

Media and Law Studies Association (MLSA)

PEN Germany

PEN Norway

PEN International

Reporters without Borders (RSF)

Simone Susskind (Deputy, Parlement francophone bruxellois)

Wales PEN Cymru TEKSTI: Petri Tyynmaa

bottom of page