RSF:n suositukset YK:lle tarkkailuun ja valvontaan keskittyvien yritysten säätelemiseksi

Päivitetty: 20. helmi 2019

Toimittajat ilman rajoja -järjestö RSF esittää, että YK:n jäsenmaat tarkentaisivat tarkkailu- ja valvontateknologian vientiin liittyviä säädöksiä sekä penäisivät alalla toimivilta yrityksiltä eettisempää ja sosiaalisesti vastuullisempaa toimintaa.


Kuva: RSF

Toimittajat ilman rajoja -järjestö (RSF) on antanut YK:n sananvapausasioita valvovan erikoisasiantuntija David Kayen pyynnöstä suosituksensa ihmisoikeuksia sekä tarkkailu- ja valvontateollisuutta koskevaan kysymykseen. Tiedonvälityksen vapautta puolustava RSF esittää, että YK:n jäsenmaat tarkentaisivat ja vahvistaisivat maailmanlaajuisesti tarkkailu- ja valvontateknologian vientiin liittyviä säädöksiä. Lisäksi järjestö toivoo, että YK:n jäsenmaat penäisivät alalla toimivilta yrityksiltä eettisempää toimintaa ja suurempaa sosiaalista vastuuta.


YK:n erikoisasiantuntija Kaye pyysi kansalaisyhteiskunnan sisällä toimivia järjestöjä ottamaan vahvemmin kantaa siviili- ja sotilaskäyttöön soveltuvista kaksikäyttötuotteista käytävään kansainväliseen kauppaan. RSF vastasi pyyntöön ja odottaa kansainvälisen yhteisön huomioivan järjestön esittämät riskitekijät sekä luomaan korkeat standardit yksityisyyden ja henkilötietojen suojan turvaamiseksi.RSF:n toivoo, että ennen kaikkea seuraavat järjestön esittämät kohdat huomioitaisiin:


  • Toimittajien riski joutua tarkkailu- ja valvontatoimien kohteeksi heidän työnsä luonteen vuoksi on erittäin suuri. Riski kasvaa autoritaarisissa ja totalitaristisissa valtioissa, koska toimittajat ovat suoraan tekemisissä ilmiantajien sekä toisinajattelijoiden kanssa.


  • Tarkkailun- ja valvonnan päätyyppejä on kolme erilaista: viestinnän luvaton sieppaus, pääviestintälaitteiden hakkerointi ja valvonta (esim. matkapuhelimet ja tietokoneet) sekä viestintävirtojen massavalvonta.


  • Kaikissa tarkkailun ja valvonnan eri muodoissa toimittajien kannalta merkittävin ongelma on se, että toimittajat eivät tiedä olevansa tarkkailun alaisia, eivätkä he myöskään pysty selvittämään sitä, kuka heidän tarkkailustaan on vastuussa.


Asianmukaista huolellisuutta


Digitalisaation ja tekoälyn läpimurto tulee muuttamaan maailmaa tavoilla, joka tulisi huomioida myös alan säätelyssä. RSF:n mielestä yksityisen sektorin on toimittava tarkkailu- ja valvontatekniikkaa myydessään asianmukaisen huolellisesti sekä huomioitava etukäteen eri tavat, joilla autoritaariset yhteiskunnat voivat hyödyntää heiltä ostettua tekniikkaa.


RSF on myös huolissaan siitä, kuinka vähäistä tarkkailu- ja valvontatekniikan vientilupien kansainvälinen säätely on vielä tällä hetkellä. RSF suosittelee jatkamaan YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavien periaatteiden kehittämistä, jotta ne vastaisivat sisällöltään paremmin uusin uhkiin.


RSF varoittaa YK:ta myös muista mahdollisista uhkatekijöistä, joita tarkkailu- ja valvontateknologian nopea kehitys tuo tullessaan. RSF:n mielestä esimerkiksi CCTV-valvontakameroiden lisääntyminen yhdistettynä huipputarkkaan kasvojentunnistustekniikkaan voi tulevaisuudessa vaarantaa toimittajien tarjoaman lähdesuojan. Myös tiedonlouhinta, jossa tekoälyä hyödynnetään löytämään oleellinen tieto suurista tietomassoista, voi johtaa toimittajien ennakoivaan valvontaan.


RSF toivoo, että edellä mainitut kohdat sisällytetään päätelmiin ja suosituksiin, jotka erityisavustaja Kaye esittelee lokakuussa 2019 järjestettävässä YK:n yleiskokouksessa.
Aiheeseen liittyvät dokumentit:


RSF:n englanninkielinen kirje David Kayelle (PDF - 225.36 KB)


TEKSTI: Martti Asikainen