10 kansainvälistä järjestöä: Putin, älä allekirjoita


RSF (Toimittajat ilman rajoja) ja 9 muuta kansalaisjärjestöä vetoavat Venäjän presidentti Vladimir Putiniin, jotta hän ei allekirjoittaisi “suvereeni internet” -lakia, jonka avulla Venäjän internet olisi mahdollista erottaa kansainvälisestä verkosta.


Venäjä ei ole tähän asti ollut mikään internet-vapauden mallimaa, mutta parlamentin 22. huhtikuuta hyväksymä laki vie maan lähelle Kiinan verkkosensuurin tasoa. Lain avulla halutaan mahdollistaa Venäjän oma kansallinen internet, joka toimii itsenäisesti kansainvälisestä internetistä riippumatta, ja jota hallitsee Kremlin.


Jos laki tulee voimaan, internet-palveluntarjoajat joutuvat asentamaan laitteistot, joiden avulla pääsy valtion kieltämille sivustoille voidaan estää. Uuden järjestelyn kautta tietoliikennettä voidaan valvoa, ja “uhkan” sattuessa liikenne voidaan katkaista Venäjän sisällä tai Venäjän ja kansainvälisen internetin välillä.


10 kansalaisjärjestön yhteisen lausunnon mukaan laki rikkoo kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, erityisesti lehdistönvapautta ja kansalaisten oikeutta tietoon. Lain muotoilu jättää pimentoon, miten järjestelmä tarkalleen toimii ja mikä luokitellaan “uhkaksi”. Sen voimaantulo rajoittaisi Venäjän kansalaisten oikeuksia tilanteessa, jossa lainsäädäntö tukahduttaa jo valmiiksi sanan- ja lehdistönvapautta.


Venäjä on RSF:n vuoden 2019 lehdistönvapausindeksin sijalla 149.


Lue järjestöjen lausunto täältä.


Teksti: Roosa Savo